อาคารเขียว

อาคารเขียว (Green Building)
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สะท้อนแนวคิดของ สสส. ในการทำงานแบบ “สุขง่ายจากการใช้น้อย” ด้วยการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน

building-green

อาคารหลังนี้ประหยัดการใช้พลังงานมากกว่าอาคารทั่วไป ถึงร้อยละ 30
จุดเรียนรู้อาคารเขียว

1. แผงรับแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
แผงรับแสงอาทิตย์ เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับไฟส่องสว่างบริเวณที่จอดรถชั้นใต้ดินตลอดวัน หรือเท่ากับร้อยละ 3 ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในอาคาร

2. หลังคาเขียว (Green Roof)
เปลี่ยนจากหลังคาร้อนแล้งให้เป็นหลังคาเขียว ปลูกสวนผักพื้นบ้านตามฤดูกาล สวนสมุนไพรที่ช่วยขจัดสารพัดโรคร้าย และสวนแนวตั้งที่ตอบโจทย์พื้นที่จำกัดในเขตเมือง นอกจากจะช่วยปันออกซิเจน กรองมลพิษในอากาศ และยังช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร

3. ระบบบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment)
เปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำใสด้วยระบบบำบัดน้ำ น้ำที่ผ่านการรีไซเคิลจะถูกนำไปใช้ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ และใช้ช่วยระบายความร้อนของอาคารด้วยการระเหย การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ยังเป็นการลดปริมาณน้ำเสียให้น้อยที่สุดก่อนคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

4. คาร์บอนไดออกไซด์เซ็นเซอร์ (Carbon dioxide Sensor)
ระบบคาร์บอนไดออกไซด์เซ็นเซอร์ ช่วยควบคุมอัตราการเติมอากาศบริสุทธิ์ตามความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในพื้นที่ พร้อมระบบกรองอากาศสองชั้น ช่วยกำจัดฝุ่นและแบคทีเรียในอากาศ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ที่อาศัยในอาคาร

5. แผงกันแดด (Fin)
แผงกันแดดแสนฉลาดปรับเปลี่ยนองศาเปิดปิดรับแสงอาทิตย์ในแต่ละวัน นอกจากจะช่วยควบคุมปริมาณแสงส่องสว่างในอาคารแล้ว ยังช่วยลดความร้อนสะสมภายในอาคารประหยัดพลังงานแถมลดโลกร้อน

6. พื้นที่เปิดโล่ง บันไดมองเห็นกัน
พื้นที่ส่วนกลางออกแบบเปิดโล่งรับลมธรรมชาติ พร้อมบันไดเชื่อมถึงกันระหว่างชั้น เพิ่มเวลาในการออกกำลังกายกล้ามขา และโอกาสให้ได้พบปะพูดคุย ช่วยสานสัมพันธ์ที่ดีของคนในองค์กร

7. วัสดุภายในอาคาร
เลือกสรรวัสดุที่มีนวัตกรรมโดดเด่น สอดคล้องกับธรรมชาติ และคำนึงถึงสุขภาวะของผู้อยู่อาศัย อาทิ วัสดุรีไซเคิล และวัสดุฉลากเขียว จึงช่วยให้เกิดประโยชน์ด้านการใช้งานสูงสุด และยังเป็นมิตรกับผู้ที่อยู่ในอาคาร ตลอดจนสิ่งแวดล้อมภายนอก

8. ระเบียงเขียว (Green Terrace)
พักสายตาจากการทำงานด้วยพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคาร ที่เน้นการใช้ประโยชน์จากมุมมองและการใช้งานที่ต่อเนื่องกับพื้นที่ภายในอาคาร

9. กระจกสองชั้นโลว์-อี (Low-E Double Glass)
ปกป้องอาคารจากความร้อนด้วยกระจกสองชั้นโลว์-อี (Low Emission Glass) ที่เคลือบฉนวนกันรังสีความร้อนจึงช่วยป้องกันรังสียูวี และลดปริมาณความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร

10. ระบบแสดงผลการประหยัดพลังงานอัตโนมัติ (Building Automation System)
ทุกหน่วยของการใช้พลังงานในอาคารได้รับการเปิดปิดและประมวลผล โดยระบบอัจฉริยะที่แสดงผลการประหยัดพลังงานอัตโนมัติ บีเอเอส ทั้งแบบแยกตามส่วนงาน และผลรวมของทั้งอาคาร นอกจากควบคุมการใช้พลังงานแล้ว ยังกระตุ้นและส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานสำหรับผู้ใช้อาคาร