ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
ศูนย์กลาง/ ตัวกลางในการต่อยอด/ ขยายผล การเรียนรู้สุขภาวะ โดยการให้เครื่องมือในการพัฒนา และเพิ่มคุณค่าองค์ความรู้ รวมไปจนถึงต่อยอดและ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ
ดูรายละเอียด
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านสุขภาวะที่มีชีวิต
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การสร้างสุขภาวะอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในรูปนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่มาจากการประสานพลังของเครือข่ายในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม กระจายไปอีก 4 ภูมิภาค
ศูนย์วิทย์ฯ ลำปาง
ศูนย์การเรียนรู้ เมืองฉะเชิงเทรา
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
อุทยานการเรียนรู้
TK PARK ยะลา
นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้
การเข้าชมนิทรรศการ
นิทรรศการล่าสุด

นิทรรศการ ‘รู้ทันควัน’

คำเตือนเรื่องโทษของบุหรี่เป็นเรื่องที่เราต่างคุ้นชินเป็นอย่างดี

ดูรายละเอียด
สื่อการเรียนรู้
หลักสูตรการฝึกอบรม
ดูหลักสูตรทั้งหมด
แนะนำศูนย์สุขภาวะ
รู้จักเรา
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจสู่การใช้ชีวิต อย่างมีสุขภาวะทั้ง กาย ใจ สังคม ปัญญา
บริการของเรา
เรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์ด้านสุขภาวะ กับบริการหลากหลาย อาทิ ศูนย์บริการข้อมูล ข่าวสาร แปลงผักสาธิต และกิจกรรมต่างๆ
นำชม 360
เรียนรู้ ดูชม ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะแบบสมจริง 360 องศาสัมผัสพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ และต้นแบบอาคารเขียวระดับโลก
Copyright @copy ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.