Green Building

อาคารเขียว
(Green Building)
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สะท้อนแนวคิดของ สสส. ในการทำงานแบบ “สุขง่ายจากการใช้น้อย” ด้วยการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งอาคารหลังนี้สามารถ ประหยัดการใช้พลังงานมากกว่าอาคารทั่วไป ถึงร้อยละ 30

จุดเรียนรู้อาคารเขียว

1. แผงรับแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
แผงรับแสงอาทิตย์ เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า สำหรับไฟส่องสว่างบริเวณที่จอดรถชั้นใต้ดินตลอดวัน หรือเท่ากับ ร้อยละ 3 ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในอาคาร
2. หลังคาเขียว (Green Roof)
เปลี่ยนจากหลังคาร้อนแล้งให้เป็นหลังคาเขียว ปลูกสวนผัก พื้นบ้านตามฤดูกาล สวนสมุนไพรที่ช่วยขจัดสารพัดโรคร้าย และสวนแนวตั้ง ที่ตอบโจทย์พื้นที่จำกัดในเขตเมือง นอกจาก จะช่วยปันออกซิเจน กรองมลพิษในอากาศ และยังช่วยลด ความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร
3. ระบบบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment)
เปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำใสด้วยระบบบำบัดน้ำ น้ำที่ผ่านการรีไซเคิล จะถูกนำไปใช้ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ และใช้ช่วยระบายความร้อน ของอาคารด้วยการระเหย การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ยังเป็นการ ลดปริมาณน้ำเสียให้น้อยที่สุดก่อนคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นหัวใจ สำคัญของการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
4. คาร์บอนไดออกไซด์เซ็นเซอร์ (Carbon dioxide Sensor)
ระบบคาร์บอนไดออกไซด์เซ็นเซอร์ ช่วยควบคุมอัตราการเติม อากาศบริสุทธิ์ตามความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในพื้นที่ พร้อมระบบกรองอากาศสองชั้น ช่วยกำจัดฝุ่นและ แบคทีเรียในอากาศ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ที่อาศัยในอาคาร
5. แผงกันแดด (Fin)
แผงกันแดดแสนฉลาดปรับเปลี่ยนองศาเปิดปิดรับแสงอาทิตย์ ในแต่ละวัน นอกจากจะช่วยควบคุมปริมาณแสงส่องสว่าง ในอาคารแล้ว ยังช่วยลดความร้อนสะสมภายในอาคาร ประหยัด พลังงานแถมลดโลกร้อน
6. พื้นที่เปิดโล่ง บันไดมองเห็นกัน
พื้นที่ส่วนกลางออกแบบเปิดโล่งรับลมธรรมชาติ พร้อมบันได เชื่อมถึงกันระหว่างชั้น เพิ่มเวลาในการออกกำลังกายกล้ามขา และโอกาสให้ได้พบปะพูดคุยช่วยสานสัมพันธ์ที่ดีของคนในองค์กร
7. วัสดุภายในอาคาร
เลือกสรรวัสดุที่มีนวัตกรรมโดดเด่น สอดคล้องกับธรรมชาติ และคำนึงถึงสุขภาวะของผู้อยู่อาศัย อาทิ วัสดุรีไซเคิล และวัสดุ ฉลากเขียว จึงช่วยให้เกิดประโยชน์ด้านการใช้งานสูงสุด และยังเป็นมิตรกับผู้ที่อยู่ในอาคาร ตลอดจนสิ่งแวดล้อมภายนอก
8. ระเบียงเขียว (Green Terrace)
พักสายตาจากการทำงานด้วยพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคารที่เน้น การใช้ประโยชน์จากมุมมองและการใช้งานที่ต่อเนื่องกับพื้นที่ ภายในอาคาร
9. กระจกสองชั้นโลว์-อี (Low-E Double Glass)
ปกป้องอาคารจากความร้อนด้วยกระจกสองชั้นโลว์-อี (Low Emission Glass) ที่เคลือบฉนวนกันรังสีความร้อน จึงช่วยป้องกันรังสียูวี และลดปริมาณความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร
10. ระบบแสดงผลการประหยัดพลังงานอัตโนมัติ (Building Automation System)
ทุกหน่วยของการใช้พลังงานในอาคารได้รับการเปิดปิดและ ประมวลผล โดยระบบอัจฉริยะที่แสดงผลการประหยัดพลังงาน อัตโนมัติ บีเอเอส ทั้งแบบแยกตามส่วนงาน และผลรวมของ ทั้งอาคาร นอกจากควบคุมการใช้พลังงานแล้ว ยังกระตุ้นและ ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานสำหรับผู้ใช้อาคาร
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.