ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ


สมรรถนะ 7 ด้าน ที่เด็กปฐมวัยต้องมี
1k View
ถอดรหัสนวัตกรรม สสส เล่ม 2
34 View
ทักษะ EF สร้างได้ด้วยการเล่น
3k View
เปิดเคล็ดลับสุดยอดวิธี 4 ด้าน นำไปใช้ดูแลฮีโร่ของชุมชน
1k View
การจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อดูแลกลุ่มประชากร :กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง
1k View
ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดสงขลา
93 View
ซึมเศร้าในผู้สูงวัย รับมือได้
4k View
คู่มือ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก
1k View
คู่มือ การดูแลผู้สูงวัยช่องปากสุขี
4k View
ถอดรหัสนวัตกรรม สสส
4k View
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.