ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ


New
8 วิธี Reduce ลดใช้ ลดขยะ แก้ปัญหาที่ต้นตอ
34k View
New
คู่มือประจำวัย รับมือยังไงกับวัย 18
31k View
แหล่งเรียนรู้ โบราณสถานวัดเขายี่สาร และพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร
14k View
New
happy 8 ความสุขแปดประการ
32k View
New
7 กระบวนการสร้างตำบล ‘ปลอดเหล้าเข้ากระดูกดำ’ ที่ต.เสียว จ.ศรีสะเกษ
14k View
New
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบนี้...ผิดกฎหมาย!!!
20k View
New
8 ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการบริโภคไอโอดีน
20k View
New
4 วิธีจัดการน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนท้องถิ่น
21k View
New
คู่มือชุดนิทรรศการยืม-คืน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตประเด็น " เหล้าอยากเล่า"
16k View
New
เรื่องเหล้าที่คุณรู้ผิด
19k View
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.