ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

หลักการการ "กินผัก" เชิงคุณภาพ

เคยสังเกตตัวเอง หรือเพื่อนร่วมงานกันไหมคะว่า มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไป ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย จึงส่งผลให้มีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้น และยังเกิดโรคต่างๆ จนทำให้การดำเนินชีวิตในประจำวัน การทำงานประสิทธิภาพลดลง

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ จึงชวนพนักงานในองค์กรมากินอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนัก กับสูตรเด็ด 2 : 1 : 1 พิชิตสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น กับวิธีแบ่งจานอาหารออกเป็น 4 ส่วนง่ายๆ

ที่มา : กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : โรคภัยไข้เจ็บ
ประเภทสถานที่ : อื่น
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.