ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ความเครียดรับมือได้ ?

ภาวะเครียดเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ทุกคน บางคนรู้ตัวว่ากำลังเครียด แต่บางคนไม่รู้ตัวจนส่งผลต่อสุขภาพจิตและทำให้เกิดการเจ็บป่วยต่อร่างกายขึ้นได้ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ มีวิธีรับมือจากความเครียดง่ายๆ ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองและยังสามารถนำองค์ความรู้นำไปปรับใช้ภายในองค์กรได้อีกด้วย

ที่มา : SOOK Pubilshing
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : โรคภัยไข้เจ็บ
ประเภทสถานที่ : อื่น
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.