ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

มาสร้าง "ด่านชุมชน" ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ในแต่ละปีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจำนวนมาก ยิ่งช่วงเทศกาลสด้วยแล้ว ตัวเลขบนท้องถนนยิ่งสูงขึ้น เพราะเกิดจากความประมาท ขาดวินัยในการเคารพกฎจราจรในการขับขี่

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ มีองค์ความรู้ที่ทุกชุมชนสามารถร่วม สร้าง “ด่านชุมชน” สกัดกลุ่มเสี่ยงออกจากหมู่บ้าน อาทิ เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกกันน็อค เพื่อสร้างมาตรการทางสังคม และชุมชนให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตได้ด้วยนะคะ

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : อุบัติเหตุ
ประเภทสถานที่ : อื่น
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.