ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

สร้างชุมชนอย่างไรให้ห่างไกลอาการ "หัวร้อน"

คนในชุมชนของท่านเป็นแบบนี้หรือเปล่าค่ะ มีอารมณ์ร้อนมากขึ้นและมักใช้อารมณ์ในการตัดสินใจจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย ซึ่งเหตุผลที่คนไทยหัวร้อนเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่มี 3 ปัจจัยหลัก เช่น เกิดจากความเครียด ถูกกดดัน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นชนวนที่ทำให้คนในชุมชนขาดสติจนเกิดความเดือดร้อนทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น

ดังนั้น ผู้นำควรหาวิธีเพื่อกระตุ้นคนในสังคมได้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันก็จะเป็นการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ได้ด้วยนะคะ

ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาพจิต
ประเภทสถานที่ : อื่น
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.