ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

องค์กรแข็งแรง ด้วย รักดี 4 ลด

องค์กรที่ดีสร้างสุขด้วยสติง่ายๆ ต้องรู้จักสร้าง “ทีมงาน” เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาพนักงาน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าและสู่ความสำเร็จ ให้มีคุณภาพชีวิตทั้งทางกายและจิตใจดีขึ้น โดยสามารถนำองค์ความรู้ง่ายๆ อย่าง “รักดี 4 ลด” ซึ่งเป็นมีวิธีพื้นฐานที่จะช่วยสร้างพนักงานให้ใช้สติ เพื่อทำกิจกรรมได้สำเร็จ จะมีวิธีไหนบ้างมาดูกันเลยค่ะ 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : อื่น
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.