ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

สร้างกลุ่มจิตอาสา เฝ้าระวังภัยผู้สูงวัยในชุมชน

ชุมชนของท่านเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ? ผู้สูงวัยอยู่บ้านเพียงลำพังถูกขโมยเงินสด หรือถูกหลอกให้ซื้อสินค้าในราคาถูก สุดท้ายเสียเงินนับหมื่น ดังนั้น ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ มีองค์ความรู้ที่ผู้นำชุมชนสามารถนำไปกระตุ้นให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม ด้วยการรวมพลังจากคนในชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีกระบวนการเรียนรู้ให้นำไปปรับใช้อย่างไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะ :)

เนื่องจากการที่ผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงลำพัง ทำให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสเข้ามาหลอกลวงในหมู่บ้าน จนเกิดความเสียหายที่มีมูลค่าตั้งแต่หลักพัน ถึงหลักหมื่นบาทต่อราย และยังส่งผลกระทบต่อจิตใจผู้สูงวัยที่อยู่อย่างหวาดกลัวอีกด้วย ดังนั้น ผู้นำชุมชน ควรจัดตั้งกลุ่มจิตอาสา “สภาชุมชน” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกับคนในชุมชนที่มีพ่อแม่วัยชราอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพัง โดยให้ความรู้เรื่องภัยอันตรายที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่วัยชราในบ้านได้ เพื่อให้คนในชุมชนได้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เกิดการตระหนักและเกิดความร่วมมือในที่สุด

เมื่อตั้งกลุ่มจิตอาสา “สภาชุมชน” ได้แล้ว ผู้นำชุมชนควรชักชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจ แพทย์ หรือผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเสริมความรู้ให้ผู้ดูแล คนในครอบครัว ควรรู้ ต้องการเรียนรู้ เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุภายในบ้าน ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ รวมทั้งภัยใกล้ตัว หรือเทคนิคในการรับมือจากเหล่ามิจฉาชีพ เพียงเท่านี้ ก็จะเป็นการช่วยให้คนในบ้านได้เตรียมความพร้อมและปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยค่ะ

สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นพลังในการร่วมดูแลผู้สูงวัยที่อยู่บ้านเพียงลำพัง สามารถ แบ่งบทบาทหน้าที่ เยี่ยมบ้าน เพื่อสร้างความรู้ให้ผู้สูงวัย หรือร่วมเป็นพลังในการสอดส่องเฝ้าระวังภัยจากมิจฉาชีพได้อีกด้วย เช่น โรงพยาบาลจัดหน่วยหมอ พยาบาล ออกหน่วยดูแลเรื่องสุขภาพ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ให้ความรู้และการดูแล หรือตำรวจ เยี่ยมบ้าน เพื่อสร้างความอบอุ่นให้ผู้สูงวัยได้รู้สึกปลอดภัยที่จะได้อยู่ในสังคมที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะมีมิจฉาชีพ เชื่อแน่นอนว่า ชุมชนของท่านจะมีผู้สูงวัยที่มีสุขภาพกายดีแล้วยังมีสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วยนะคะ

สุดท้าย ครอบครัวที่มีผู้สูงวัย ควร ตั้งกติกาดูแลผู้สูงวัยร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญ การใส่ใจดูแลผู้สูงวัย เช่น ตั้งกฎห้ามคนในบ้านทำงานนอกบ้านพร้อมกัน ควรจัดระเบียบ หรือแบ่งความรับผิดชอบในการดูแลผู้สูงวัย เพราะเป็นการป้องกันไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพเข้ามาฉวยโอกาสสร้างผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

เพราะผู้สูงวัยเป็นบุคคลที่ต้องได้รับความใส่ใจจากทั้งครอบครัวและสังคม การเฝ้าระวังอย่างถูกวิธีเชื่อว่า ชุมชนของท่านเข้มแข็งและปราศจากภัยจากมิจฉาชีพอย่างแน่นอนค่ะ

 

 

ที่มา : SOOK Publishing
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : โรคภัยไข้เจ็บ
ประเภทสถานที่ : อื่น
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.