ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

Organic way : กินให้ถูกส่วน ใน 1 มื้อ

การกินอาหารให้ถูกสัดส่วน คือ การกินอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนทุกประเภทในปริมาณที่เพียงพอที่จะทำให้พลังงานและทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ วันนี้ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ มีองค์ความรู้มาแนะนำให้หน่วยงาน หรือองคืกร สามารถนำไปสอดแทรกเพื่อสร้างชุมชนสุขภาพดีได้ด้วยการเลือกกินอย่างถูกวิธี จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : อาหารการกิน
ประเภทสถานที่ : อื่น
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.