ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

สองล้อตะลุยสวน บ้านบางพลับ

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสความสุขจากความพอเพียงผ่านการท่องเที่ยววิถีชุมชน  ที่ "ชุมชนบ้านบางพลับ" ด้วยสองล้อคู่ใจที่ไม่เพียงแต่จะเพิ่มสุขภาพใจ กายที่ดีแข็งแรงแล้ว แต่ยังได้รับความรู้ วัฒนธรรมของชุมชนแห่งนี้อีกด้วยนะคะ โดยหน่วยงาน หรือองค์กร ยังสาสามารถนำกิจกรรมนี้ไปปรับใช้ในชุมชนของท่าน เพื่อสร้างให้คนในชุมชนได้ลองเลือกเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน เพื่อเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ไม่เพียงได้รับความผ่อนคลาย สนุกสนาน แต่ยังเป็นการสร้างสุขภาวะที่ดีได้อีกด้วยค่ะ 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาพร่างกาย
ประเภทสถานที่ : อื่น
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.