ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ชุมชนแห่งการเดินสร้างได้ง่ายนิดเดียว

รู้หรือไม่คะว่า การเดินไม่เพียงช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง แต่ยังช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ได้อีกด้วย โดยการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและสามารถทำได้ทันที ดังนั้น ผู้นำชุมชนสามารถสร้างชุมชนแห่งการเดินได้ง่ายๆ ด้วยการ ชักชวนแกนนำ เพื่อเป็นแบบอย่างในการออกกำลังกายให้คนในชุมชนได้เห็นถึงประโยชน์ ข้อสอง จัดโซนเดิน เช่น เส้นทางรอบหมู่บ้าน ไม่เพียงแต่เป็นการเดินเพื่อออกกำลังกายเท่านั้น แต่ยังสร้างความสัมพันธ์อันนี้ระหว่างคนในชุมชน รวมทั้ง ยังสามารถสอดแทรกความรู้ วัฒนธรรมของชุมชนอีกด้วย ข้อสาม ตั้งกติกาใจร่วมกัน เช่น เดินทุกวันพุธ ให้คนในชุมชนได้ยึดเป็นกติกาที่ต้องปฏิบัติตาม และข้อสี่ ติดตามผล โดยจัดประชุมตรวจสุขภาพประจำเดือน โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช็คสุขภาพเบื้องต้น เชื่อว่า ชุมชนของท่านจะมีแต่คนที่สุขภาพแข็งแรงและไม่เสี่ยงเกิดโรคภัยได้อีกด้วยนะคะ #วิ่งไม่ไหวก็เดินสร้างสุขภาพได้นะ :)

....................................................
สามารถติดตามกิจกรรม และองค์ความรู้ดีๆ เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียน หน่วยงาน และองค์กรของท่านได้ที่นี่ http://www.thaihealthcenter.org/campaign

 

ที่มา : กรมอนามัย
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะสังคม
ประเภทสถานที่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.