ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

4 ตัวอย่างมาตรการ สนับสนุนช่วยลดปัญหาขยะในชุมชน

วันๆ หนึ่ง ประเทศไทยสร้างขยะเฉลี่ยทั้งประเทศถึง 74,000 ตันต่อวัน เป็นตัวเลขที่น่าตกใจใช่ไหมล่ะคะ?

ชุมชนต่างๆ สามารถร่วมรณรงค์ลดการก่อขยะได้ โดยการค้นหาแกนนำ สร้างความตระหนักความเข้าใจในการจัดการขยะ พร้อมมีมาตรการสนับสนุน ตามตัวอย่างดังนี้ได้เลยนะคะ ;)

1.ทำป้ายชื่นชม : ให้กับครอบครัวที่คัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง สะอาด และไม่สร้างขยะเพิ่มขึ้น

2.ให้ของขวัญ : แม้จะเป็นของเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถสร้างกำลังใจแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการได้

3.ให้รางวัลร้านดีเด่น : สำหรับร้านขายของชำ ที่ร่วมโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก

4.ขยะแลกภาษี : จัดตั้งแคมเปญขยะแลกภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน หรือแลกค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ เพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจในชุมชน สนใจเข้าร่วมโครงการลดขยะมากขึ้น  

นอกจากมาตรการเหล่านี้แล้ว ผู้นำชุมชนสามารถศึกษาความสำเร็จของการลดขยะระดับชุมชนได้เพิ่มเติม จากหนังสือ ‘การจัดการขยะในระดับชุมชน’ ดาวน์โหลดไฟล์เต็มๆ ได้ที่นี่ค่ะ

ที่มา : หนังสือ ‘การจัดการขยะในระดับชุมชน’
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สภาพแวดล้อม
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.