ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

หนังสือการจัดการขยะในระดับชุมชน

หนังสือเล่มนี้...รวมทุกเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน!!

ตั้งแต่รูปแบบ กลไก ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งกรณีตัวอย่างการจัดการปัญหาขยะในชุมชนที่ประสบความสำเร็จ หนังสือ ’การจัดการขยะในชุมชน’ เล่มนี้ จะช่วยแนะนำแนวทางดีๆ ได้อย่างแน่นอนค่ะ

ไม่ว่าคุณจะเป็น ภาคีเครือข่าย กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือประชาชนทั่วไปก็สามารถนำเทคนิคดีๆ ในหนังสือไปต่อยอดได้นะคะ ดาวน์โหลดได้ฟรี!! ที่เว็บศูนย์เรียนรู้สุขภาวะค่ะ ^^ 

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สภาพแวดล้อม
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.