ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

การทำงานด้านบุหรี่กับเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม

แม้จะพยายามให้ข้อมูลเกี่ยวกับโทษของ ‘บุหรี่’ แก่น้องๆ วัยรุ่นและเยาวชนไปมากมาย สุดท้าย ก็ยังมีน้องๆ วัยรุ่นบางส่วนยังเลือกที่จะลองสูบกันอยู่ดี..ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น??

เพราะ ‘บุหรี่’  ในที่นี้  บางครั้งเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างตัวตนให้กับพวกเขาในกลุ่มเพื่อนนั่นเองค่ะ  แล้วคุณครูหรือโรงเรียน ควรทำอย่างไร? อ.ธวัช มณีผ่อง อาจารย์ประจำภาควิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ผู้ทำการศึกษาบุหรี่ในมิติสังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม มีมุมมองที่แตกต่างในการเชิญชวนเยาวชนห่างจากบุหรี่มาแนะนำกันค่ะ  

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : โรคภัยไข้เจ็บ
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : อื่น ๆ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.