ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ถังกรีนโคลน วิธีกำจัดขยะจากบ้านโพธนาราม จ.เชียงราย

เศษอาหารที่เป็นแหล่งที่มาของกลิ่น และแมลงวัน จะกำจัดปัญหานี้ไปได้อย่างไร? ไอเดีย 'ถังกรีนโคน' จากบ้านโพธนาราม ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย จะมาช่วยเปลี่ยนขยะเศษอาหารและทำให้ได้ปุ๋ยหมักไปพร้อมๆ กันค่ะ แถมวิธีนี้ยังโยกย้ายได้ง่าย และได้รับความสนใจจากชุมชนอื่นๆ เป็นจำนวนมาก อ่านต่อได้ที่นี่เลย!! 

1.นำถังสีดำกับตะกร้ามาประกอบกัน โดยให้ถังน้ำสีดำปิดอยู่ด้านบน

2.นำตะกร้าฝังลงไปในดิน

3.ใส่ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้ลงในตะกร้าผ้า แล้วปิดด้วยถังน้ำสีดำ

4.ทิ้งไว้ 245 วัน จะได้ปุ๋ยหมักคุณภาพดี

วิธีนี้ ช่วยป้องกันกลิ่นและแมลงวันรบกวน แถมอุปกรณ์ยังสามารถโยกย้ายได้ง่าย นวัตกรรมนี้จึงได้รับความสนใจจากชุมชนที่มาเรียนรู้ดูงานเป็นจำนวนมากค่ะ

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สภาพแวดล้อม
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : อื่น ๆ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.