ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

แผ่นพับเรื่อง "โรคเบาหวาน"

แผ่นพับเรื่อง "โรคเบาหวาน" เป็นส่วนหนึ่งของชุดแผ่นพับ "เรื่องน่ารู้ สุขสมวัย"  ภายใต้ชุดความรู้ "สุขสมวัย" ซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : โรคภัยไข้เจ็บ
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.