ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ชุมชนร่วมใจ ลอยกระทงอย่างไร?? ไม่เป็นภัยกับแหล่งน้ำ

ชุมชนต่างๆ สามารถรณรงค์ให้คนในพื้นที่ ลอยกระทงด้วยหลักการเหล่านี้ เพื่อลดปริมาณขยะ และยังคงสืบสานประเพณีที่ดีงามไว้ได้ต่อไป

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สภาพแวดล้อม
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.