ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

10 พฤติกรรมเสี่ยงให้เกิดเชื้อดื้อยา

เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาตระหนักถึงอันตรายจากวิกฤติเชื้อดื้อยา ซึ่งทำให้คนเสียชีวิตจากการที่ร่างกายไม่สามารถรับยาได้อีกต่อไป เนื่องจากผ่านยามามากเกินไป วิกฤตนี้ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ และกำลังเป็นวาระสำคัญของทุกประเทศ อีกทั้งองค์การอนามัยโลกยังกำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี มีสัปดาห์ตระหนักรู้เรื่องดื้อยาอีกด้วยค่ะ . แล้วพฤติกรรมใดก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อ ‘เชื้อดื้อยา’ บ้าง?? ดาวน์โหลด ‘สื่อชุด 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา’ ได้ที่นี่เลยค่ะ

ที่มา : http://atb-aware.thaidrugwatch.org
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : โรคภัยไข้เจ็บ
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.