ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

8 แนวทางดีๆ จัดระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย

โรงเรียน หรือสถานศึกษา สามารถมีระบบจัดการรถรับส่งนักเรียนอย่างไร เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถรับส่งนักเรียนได้บ้าง??  อ่านต่อได้ที่นี่ค่า

1.มีผู้รับผิดชอบชัดเจน : กำหนดให้งานรับส่งนักเรียนปลอดภัย เป็นนโยบายสำคัญของโรงเรียน และมีบุคลากรผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

2.ทุกฝ่ายร่วมมือกัน : มีคณะทำงานเพื่อร่วมบริหารจัดการ ที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการนักเรียน สมาคมผู้ปกครอง และชมรมคนขับรับส่งนักเรียน

3.มีฐานข้อมูลครบถ้วน : ทั้งข้อมูลคนขับรถ ประเภทรถ ทะเบียนรถ ภาพถ่ายรถ เส้นทางการเดินรถรับส่งนักเรียน รวมทั้งรายชื่อนักเรียนที่ขึ้นรถรับส่งนักเรียนในแต่ละคัน


4.มีระบบติดตาม : คอยกำกับการให้บริการของคนขับรถรับส่งนักเรียน และการใช้บริการของนักเรียน

5.สนับสนุนจัดตั้งชมรม : แนะนำให้จัดตั้งชมรมคนขับรถส่งนักเรียน เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการระหว่างกันได้

6.มีประกันภัย : กำหนดให้รถรับส่งนักเรียน ทำประกันภาคบังคับประเภทรับจ้างและจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจเพิ่มเติม


7. มีมาตรการตรวจเช็กสภาพรถ : เพื่อเช็กสภาพความพร้อม ของรถรับส่งนักเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

8.ขอความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ : ประสานความร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา. เพื่อร่วมสนับสนุน การจัดการระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันปัญหาอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนลดลงได้นะคะ โดยหน่วยงานที่สนใจสามารถพบแนวทางดี ๆแบบเต็มๆ ได้ที่ ‘คู่มือรับส่งนักเรียนปลอดภัย’ ค่ะ

 

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะสังคม
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.