ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

อบรมเชิงปฎิบัติการ ‘การจัดการความปลอดภัยทางถนน’ ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

รู้หรือไม่? ประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นอันดับ 2 ของโลก

โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ เป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุสูงมาก และส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในชุมชนหรือเขตเมืองด้วยค่ะ


ชุมชนมีส่วนช่วยลด และตัดห่วงโซ่ของอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างไร??  ให้คลิป ‘การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความปลอดภัยทางถนนของชุมชน โดยชุมชน’ ช่วยชุมชนของคุณสิคะ 

หลังจากรับชมแล้ว สนใจดาวน์โหลดสื่อเพื่อนำไปใช้ศึกษาต่อไป สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะค่ะ ^^ 

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : อุบัติเหตุ
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : อื่น ๆ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.