ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

คู่มือเผือกหยุดการคุกคามทางเพศ สำหรับพนักงานขนส่งสาธารณะ

คู่มือการเพิ่มความรู้ทักษะสำหรับพนักงานขนส่งสาธารณะในการสอดส่องป้องกัน และจัดการกับปัญหาการคุกคามทางเพศในระบบขนส่งสาธารณะให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยในทุกๆที่ของผู้โดยสาร

ที่มา : เครือข่ายเมืองปลดภัยเพื่อผู้หญิง (สสส.)
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะสังคม
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.