ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

7 สิ่งนี้ ช่วยสานสัมพันธ์ดีๆ ในที่ทำงาน

อีกไม่ถึงเดือนก็จะสิ้นปีแล้ว หากอยากให้บรรยากาศในที่ทำงานดีงามยิ่งขึ้นในปีหน้า สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า ลูกน้อง และเพื่อนร่วมงาน ทำงานด้วยกันได้อย่างแฮปปี้ขึ้นค่ะ มาดูกันเลย!! 

1.บุคลิกภาพ : ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์เท่านั้น แต่หมายถึงความคิด ค่านิยม ทัศนคติ หรือวิสัยทัศน์ที่รู้จักกาลเทศะ การแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม และรู้จักมีมนุษย์สัมพันธ์

2.ความอ่อนน้อมถ่อมตน : ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ควรมีสิ่งนี้ เพราะจะนำมาซึ่งความรักใคร่ และหากเป็นหัวหน้า ความอ่อนน้อมในที่นี้ ก็คือไม่ได้สั่งการ หรือแสดงอำนาจอย่างเดียว แต่เปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น แนะนำเมื่อผิดพลาด ก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้

3.ความมีน้ำใจ : ไม่ควรถือตัวเรื่องฐานะ หรือตำแหน่งงาน ควรคิดเสมอว่าเป็นทีมเดียวกัน ย่อมมีสถานะเท่ากัน ความเป็นกันเองจะทำให้เกิดบรรยากาศอันดีในออฟฟิศ แต่คนที่เป็นเจ้านายก็ต้องสร้างบรรยากาศให้พอเหมาะ ระหว่างความเคารพกับความกล้าแสดงออกของลูกน้อง

4.ความกระตือรือร้น และรับผิดชอบ : ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด ก็ควรทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จึงจะเป็นทีมเวิร์คที่ดีต่อกันได้

5.ความอดทน : เพราะความสำเร็จทุกอย่าง ไม่เคยได้มาโดยง่าย และการทำงานกับผู้อื่นย่อมต้องมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ความอดทนจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ปัญหาทุกอย่างผ่านไปได้

6.ความเคารพและจริงใจ : คือรู้จักให้เกียรติและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น และแสดงความยินดีกับทั้งเจ้านาย ลูกน้อง เพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจ

7.สัจจะ : เราควรยึดมั่นคำสัญญาที่เรารับปากไว้กับเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หรือหัวหน้า หากทำได้ดังที่กล่าว ก็จะทำให้ได้รับเสียงชื่นชม

องค์กรใด อยากได้เคล็ดลับให้สถานที่ทำงาน สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และเข้าใจกัน คลิกดาวน์โหลดหนังสือ ‘ทำงานร่วมกันให้แฮปปี้’ เพื่อเป็นตัวช่วยของคุณสิคะ ;)  

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาพจิต
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.