ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

เมื่อไขมันทรานส์สังเคราะห์เป็นของต้องห้าม! ผู้ประกอบการอาหารต้องอย่างไร?

สัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ห้ามผลิต ห้ามนำเข้า จำหน่าย น้ำมันหรืออาหารที่มีไขมันทรานส์ ที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรมอาหารอย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้ประกอบการ ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารของตนอย่างไรบ้าง? สสส.สรุปไว้ที่นี่แล้วค่า

1.ฝ่ายที่ ‘ต้องปรับและเปลี่ยน’

-ผู้ผลิตน้ำมันและไขมัน : ‘ต้องปรับ’ ไม่ใช้กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในการผลิต 

-ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร  : ต้อง ‘เปลี่ยนวัตถุดิบ’ ในการผลิตอาหาร เป็นส่วนประกอบที่ไม่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน 

2.ฝ่ายที่ ‘ต้องมั่นใจ’ 

-ผู้นำเข้าน้ำมันและไขมัน : ต้อง ‘มั่นใจ’ ว่าน้ำมันและไขมันที่นำเข้า ไม่ได้ใช้กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน 

-ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร ต้อง ‘มั่นใจ’ ว่าอาหารที่นำเข้าไม่ได้มีส่วนประกอบของน้ำมันและไขมันที่ใช้กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน 

-ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ เช่น เนยเทียม หรือเนยขาว ‘ต้องมั่นใจ’ ว่าวัตถุดิบที่จำหน่ายไม่ได้ใช้กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน 

-ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ต้อง ‘มั่นใจ’ ว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่จำหน่าย ไม่มีส่วนประกอบที่มีน้ำมันและไขมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน

 

ผู้ผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท ค่ะ 

พบบทสรุปเกี่ยวกับไขมันทรานส์ ใน infographic ‘จับตาไขมันทรานส์ หลังกฎหมายบังคับใช้’ ดาวน์โหลดฟรี ได้ที่นี่ค่า

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thaihealth.or.th

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : อาหารการกิน
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.