ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ชีวิตติดฝุ่นอันตราย

รอบตัวเราในทุกๆ วันไม่เว้นแม้แต่ในบ้านอาจแฝงมลภาวะอากาศที่เรามองแทบไม่เห็น เช่น ฝุ่นละอองหรือไรฝุ่น รวมถึง การใช้ชีวิตนอกบ้านที่ต้องคลุกคลีในย่านถิ่นซึ่งเผชิญกับควันท่อไอเสีย ยานพาหนะ หรือหมอกควันที่เกิดจากการเผาไหม้ขยะ การเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเจ้าฝุ่นเล็กๆ โดยเฉพาะฝุ่นในหมอกควันสามารถสร้างโรคภัยทางเดินหายใจขั้นร้ายแรงได้ เราจึงไม่ควรมองข้ามการดูแลสุขภาพและร่วมด้วยช่วยกันลดมลภาวะทางอากาศเหล่านี้

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.