ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

กลุ่มโรค NCDs โรคที่คุณสร้างเอง

นับวัน วิกฤติโรค NCDs จะยิ่งลุกลามและทวีความรุนแรงมากขึ้น รุนแรงแค่ไหน? สสส.ขอให้ดูตัวเลขสถิติการเสียชีวิตของคนไทยที่เกิดจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้เลยค่ะ 

แต่ข้อดีของโรคเหล่านี้คือ เป็นโรคที่สามารถหลีกหนี และป้องกันได้ มารู้เท่าทันกลุ่มโรค NCDs  ไปด้วยกันกับสสส. แค่ดาวน์โหลดคู่มือกลุ่มโรค NCDs ที่นี่ค่ะ 

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : โรคภัยไข้เจ็บ
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.