ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

เมืองเดินได้ เมืองเดินดี

ทำไมสสส.จึงร่วมมือกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) สนับสนุนและพัฒนาเมืองให้มีเส้นทางเดินเท้าที่ปลอดภัยและมีชีวิตชีวา พบคำตอบได้ที่นี่ค่ะ

 ดาวน์โหลด Infographic แนะนำแนวทางสร้างทางเท้าดีๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดเมืองเดินได้ที่นี่ค่ะ

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะสังคม
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.