ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

คู่มือ โอกาสทองคุยกับลูกเรื่องเพศ

การคุยเรื่องเพศในครอบครัวไม่มีหลักสูตรตายตัว อีกทั้งไม่ยากอย่างที่คิด ขอเพียงเข้าใจและเห็นความสำคัญ เพื่อนำไปปรับใช้กับเด็กในแต่ละวัย เพื่อสุขภาวะทางเพศที่ดีของลูกหลานในวันนี้และอนาคต

ที่มา : มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ, มูลนิธิแพธทูเฮลท์
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะครอบครัว
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.