ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

Tips & Tricks การสร้างพื้นที่เรียนรู้เรื่องเพศเชิงบวกในชุมชน

ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริการส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เครือข่ายด้านสาธารณสุข และสถาบันครอบครัว ต่างก็มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้าง ‘พื้นที่เรียนรู้เรื่องเพศเชิงบวก’ ให้เกิดขึ้นในชุมชนของเราขึ้นมา  โดยแต่ละฝ่ายควรมีเทคนิคเพื่อผลักดันจุดนี้อย่างไรบ้าง? สสส.ได้ทำเป็นคลิป Infomotion แบบเข้าใจง่ายไว้ที่นี่แล้วค่า รับชมกันได้เลย ^^

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะสังคม
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : อื่น ๆ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.