ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

เมนูอร่อย อาหารลดโซเดียมเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงก็คือ การบริโภคอาหารรสเค็ม มีโซเดียมสูง ที่มาจากการปรุงเครื่องปรุงรส หรือการเติมในระหว่างการประกอบอาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป/กึ่งสำเร็จรูป และขนมขบเคี้ยวต่างๆ ซึ่งทำให้เราบริโภคเกลือสูงถึง 2 เท่า ของปริมาณที่ควรจะได้รับต่อวัน การพัฒนาเมนูอาหารลดเค็มหรือลดโซเดียมนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภค จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

ที่มา : เครือข่ายลดบริโภคเค็ม
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : อาหารการกิน
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.