ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

พฤติกรรมสุขภาพออกแบบได้ ไม่ต้องบังคับด้วย Nudge Theory

ทําไมเราจึงยังเห็นคนดื่มเหล้า สูบบุหรี่ นอนดึก กินอาหารที่หวาน-มัน-เค็มมากเกินไปทั้งๆ ที่รู้ดีว่าเป็นสิ่งไม่ควรทํา ไม่ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอทั้งที่รู้ว่าเต็มไปด้วยข้อดี หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจที่ผิดพลาดในเรื่องสําคัญๆ อย่างการใช้จ่ายเงิน การออม การประกัน การดูแลสุขภาพ ฯลฯ

 

เมื่อไม่นานมานี้ ศาสตราจารย์ริชาร์ด เทเลอร์ (Richard H.Thaler) จากมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐฯ ผู้คว้ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เมื่อปี 2560  จากแนวคิด Nudge Theory หรือ "ทฤษฎีผลักดัน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Economics) ได้ประกาศแนวคิดที่ว่า มนุษย์นั้น "ไร้เหตุผล" แม้ว่าจะพยายามตั้งใจมีเหตุผลอย่างไร แต่ในที่สุดมักจะตัดสินใจแบบแย่ๆ และมีพฤติกรรมเอนเอียงไปกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้น ตามสถานการณ์ หรือตามอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวอยู่ดี

 

ไอเดียของ “Nudge Theory” นั้นมีง่ายๆ ว่าเมื่อมนุษย์นั้นขาดเหตุขาดผล (irrational) ในการตัดสินใจ มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในระยะยาว มองเห็นแต่ประโยชน์ใกล้ตัว อีกทั้งละเลยสิ่งที่ควรทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การแก้ไขจึงจำเป็นต้องมาจากการใช้มาตราการด้านบวก และการแนะนำทางอ้อมเพื่อที่จะทำให้เกิดแรงจูงใจเกิดการตัดสินใจของกลุ่มและปัจเจกชนอย่างเห็นพ้อง โดยไม่มีการบังคับ (Nudge แปลว่า สัมผัส สะกิด ดุน หรือผลักอย่างเบาๆ เพื่อให้ได้รับความสนใจ หรือเพื่อชักจูงสนับสนุนให้ทำบางอย่าง) 

 

ส่วนรายละเอียดของ Nudge Theory จะเป็นอย่างไรนั้น คลิกอ่านบทความเรื่อง "ปรับพฤติกรรมได้ดั่งไจ ไม่ต้องบังคับ ด้วย Nudge Theory" ได้จากปุ่ม Download ได้เลย

 

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.