ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ท้องไม่พร้อม มีทางออก

โดยธรรมชาติ “วัยรุ่น” เป็นวัยที่อยากรู้อยากลองเป็นธรรมดา โดยเฉพาะเรื่องเพศ คําตอบจากผู้ใหญ่เวลาถามคําถามเรื่องเพศว่า “เดี๋ยวโตขึ้นก็รู้เอง” ล้าสมัยเกินไปแล้วในโลกยุคใหม่นี้ การปล่อยให้เด็กไปแสวงหาคําตอบเอง และไม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง กลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลสำรวจล่าสุดของโรงพยาบาลรามาธิบดี (11 กุมภาพันธ์ 2559) เผยว่า วัยรุ่นไทยอายุระหว่าง 15-19 ปี ตั้งท้องแบบไม่ตั้งใจถึงร้อยละ 80 และร้อยละ 30 เลือกทำแท้ง โดยร้อยละ 10 ทิ้งลูกไว้ในโรงพยาบาลที่คลอด ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่า แม่วัยรุ่นเสี่ยงซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย แม้แต่งงานกันแล้วสุดท้ายก็หย่าร้าง จึงเป็นที่คาดการณ์ว่าในอนาคตอีก 10-20 ปีข้างหน้า ประชากรไทยจะมีปัญหาเกิดน้อย-ด้อยคุณภาพ ส่งผลกระทบต่อเนื่องในหลายด้าน ทั้งต่อบุคคลและสังคม จากความเสี่ยงด้านสุขภาพของแม่วัยรุ่นและทารกแรกเกิด การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย อนาคตการศึกษาของแม่วัยรุ่น การใช้ชีวิตของแม่วัยรุ่นและลูก ซึ่งล้วนส่งผลต่อคุณภาพประชากรรุ่นใหม่ของประเทศ

 

แล้วเราจะป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้อย่างไร บทความนี้มีคำตอบ คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ปุ่ม Free Download

 

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.