ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

วัฎฎะกรรมลำดวน : ที่นอนลูกโป่ง

อิสระภาพในการใช้ชีวิตด้วยตนเอง การเผชิญหน้ากับสภาวะพังทลายผลักเราเข้าไป สู่ที่ที่ไม่มีใครนึกถึง ปัญหาคือระบบบริการทางแพทย์ ระบบสาธารณสุขปัจจุบันที่ไม่คุ้นเคย 

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : ผู้สูงอายุ
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : วีดีโอ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.