ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

4 พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน  เพื่อให้เด็กๆ เติบโตสมวัย

ในโรงเรียน หรือชุมชน  ควรมีพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับสร้างประสบการณ์ และสร้างโอกาสให้เด็กๆ ได้เติบโต พัฒนาตามวัยอย่างไร? พบคำตอบได้จาก  Infographic ‘พื้นที่สร้างสรรค์’ นี้ค่ะ  ^^

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : โรคภัยไข้เจ็บ
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.