ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

จิตศึกษา ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสัมพันธ์เชิงบวกคือหัวใจของการเรียนรู้

ระหว่างปิดเทอมนี้ สสส.อยากขอเชิญชวนคุณครูมาคิดกิจกรรมแบบจิตศึกษา เพื่อใช้สานความสัมพันธ์เชิงบวกกับนักเรียนกันค่ะ แล้วจิตศึกษาคืออะไร? มาดูกันค่า

 

จิตศึกษา เกิดจากความเชื่อที่ว่า ‘ความสัมพันธ์เชิงบวกเป็นหัวใจของการเรียนรู้’

-เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้คุณครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้เด็กๆ รู้สึกว่าโรงเรียนเป็นสถานที่อบอุ่น

-เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดสมาธิ หรือสติ มุ่งสร้างพลังความสงบจากภายใน

-เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียน รู้สึกผ่อนคลายในเชิงลึก และมุ่งสร้างพลังความรักความเมตตา

 

ตัวอย่างกิจกรรมจิตศึกษา

-โยคะ เพื่อให้ผู้เรียนได้อยู่กับลมหายใจ

-การนวดตนเอง หรือนวดเพื่อน เพื่อส่งต่อความรู้สึกดีต่อกัน

-การเดินต่อเท้าตามเส้นตรง เพื่อให้เกิดสติเท่าทันอารมณ์

 

ที่มา : Healthy School โรงเรียนสุขภาวะ นวัตกรรมการจัดการศึกษายุคใหม่
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : อื่น ๆ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.