ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

8 เคล็ดลับ ปรับโรงอาหารให้ Healthy

องค์กร หรือหน่วยงานที่มีโรงอาหารเป็นสวัสดิการให้พนักงาน  เราสามารถเพิ่ม ปรับ เปลี่ยนโรงอาหาร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานได้ดังนี้ค่ะ

1.จัด Workshop แนะนำความรู้ให้ร้านค้า : เปิดโอกาสให้พ่อครัว แม่ครัวได้อบรมความรู้ด้านโภชนาการและแนวทางปรับเปลี่ยนการปรุงอาหารให้ดีต่อสุขภาพ

2.รณรงค์ 1 ร้าน 1 เมนูสุขภาพ : ให้พ่อครัว แม่ครัวที่ได้รับความรู้แล้ว คิดเมนูสุขภาพมาขายอย่างน้อยร้านละ 1 เมนู หรือร้านข้าวแกงก็สามารถตักอาหารตามสัดส่วนสุขภาพ 2:1:1 ได้

3.ทำป้ายความรู้ด้านโภชนาการ : เช่น ป้ายบอกพลังงาน,ปริมาณและคุณค่าของสารอาหารจากเมนูต่างๆ

4.ทำป้ายส่งเสริมลดเครื่องปรุง : เพื่อชี้ให้เห็นโทษของการเติมน้ำตาล น้ำปลา อย่างบ้าคลั่ง อาจเปลี่ยนจากการให้ตักไม่จำกัดเป็นการแจกน้ำตาลซอง 4 กรัม น้ำปลาคนละซอง

5.ทำป้ายแสดงปริมาณน้ำตาลจากเครื่องดื่มต่างๆ : หน้าร้านขายเครื่องดื่มและรณรงค์การสั่ง ‘หวานน้อย’

6.มีมุมอาหารสวัสดิการ : มีมุมให้พนักงานสามารถกดน้ำเปล่าเย็นชื่นใจ  หรือตักผักสด ผักลวก ข้าวกล้อง ผลไม้ไม่หวาน บริการฟรีแก่พนักงาน

7.จัดประกวดร้านอาหารคุณภาพ : มอบรางวัลเป็นกำลังใจแก่พ่อครัว แม่ครัว หรือร้านค้าที่อร่อย สะอาด ดีต่อสุขภาพ

8.เปิดพื้นที่ขายของปลอดสารพิษ: เปิดให้ผู้ผลิตและจำหน่ายผัก ผลไม้ปลอดสารพิษหมุนเวียนเข้ามาขาย เพื่อให้พนักงานมีทางเลือกในการซื้อไปประกอบอาหารที่บ้าน 

แต่ถ้าหน่วยงานไม่มีโรงอาหารล่ะ ทำอย่างไร? พบเคล็ดลับเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่า http://healthy-org.com/content/about_health_canteen/75

ที่มา : healthy-org.com
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : อาหารการกิน
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : อื่น ๆ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.