ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

9 ขั้นตอน สู่การเป็นองค์กรลดพุงลดโรค

“9 ขั้นตอน สู่การเป็นองค์กรลดพุงลดโรค”  โดยมุ่งเน้นแนวทางออกแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “องค์กรลดพุงลดโรค” ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ซึ่งเหมาะสำหรับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝ่าย CSR ฯลฯ ในการช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงานเพื่อเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการผลิต การลดค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาล การลดจำนวนวันลาป่วย และผลประกอบการที่ดีขึ้น

ที่มา : ลดพุงลดโรค สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : อาหารการกิน
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.