ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

3 วิธีเลือก 3 วิธีปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

 3 วิธีเลือกบริการรถโดยสารสาธารณะ

1.เลือกรถเช่า : ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วน เลือกรถให้เหมาะสมกับการเดินทาง หลีกเลี่ยงรถโดยสาร 2 ชั้นในเส้นทางโค้งและมีความลาดชัน 

2.เลือกผู้ประกอบการ : ที่มีสมุดประจำรถ มีการตรวจสภาพ ความพร้อมของรถและพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจให้ครอบคลุมผู้โดยสาร  

3.เลือกคนขับ :  โดยการตรวจสอบชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาตขับรถ ความชำนาญเส้นทาง ไม่มีประวัติอุบัติเหตุ ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ มีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทของรถ  

 

3 วิธีปฏิบัติ  สิ่งที่เราทำได้ เพื่อเซฟตัวเอง ควรทำดังนี้ค่ะ


1.คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง  

2.ไม่ดื่มแอลกอฮอล์บนรถ 

3.หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค

ที่มา : กรมควบคุมโรค
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : อุบัติเหตุ
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.