ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

องค์กรสวมหมวกนิรภัย 100%

องค์กร สถานประกอบการ หรือบริษัทเป็นสถาบันสำคัญที่จะมีส่วนช่วยรณรงค์ให้ประชาชน หรือพนักงานร่วมตระหนักถึงคุณค่าในความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยการสวมหมวกนิรภัย เพราะหากเกิดการสูญเสียของพนักงาน ก็อาจนำมาซึ่งความสูญเสียต่อรายได้ของสถานประกอบการหรือบริษัทด้วย

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : อุบัติเหตุ
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.