ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

คู่มือการดูแลผู้สูงวัยชุด “ช่องปากสุขี”

สุขภาพช่องปากอาจเป็นเรื่องเล็กในความคิดของใครหลายคน แต่แท้จริงแล้วเรื่องเล็กๆ นี้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ผู้ดูแลจะต้องศึกษาวิธีดูแลช่องปากในผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสม หนังสือคู่มือการดูแลผู้สูงวัยชุด “ช่องปากสุขี” ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลช่องปากเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีช่องปากสุขี โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้ วิธีแปรงฟันและทำความสะอาดช่องปากที่ถูกต้อง วิธีดูแลช่องปากในกรณีที่ผู้สูงอายุดูแลช่องปากตัวเองไม่ได้ อุปกรณ์สำหรับการดูแลปากและฟัน การทำความสะอาดฟันเทียม ปัญหาช่องปากที่พบบ่อยเช่นปากแห้ง กลิ่นปาก กลืนลำบาก

ที่มา : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : ผู้สูงอายุ
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.