ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

5 แนวทางจัดการปัญหาอ้วนลงพุงของพนักงาน ที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 

เมื่อเจ้าหน้าส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ มีภาวะ ‘อ้วนลงพุง’ จนเริ่มทยอยป่วย และเกิดปัญหาขาดลาเพิ่มขึ้น ทางผู้บริหารมีวิธีจัดการกับปัญหานี้เช่นไร?

พบแนวทางดีๆ ในการการแก้ปัญหาภาวะน้ำหนักเกินในพนักงานของรพ.แห่งนี้ ได้ที่นี่เลยค่า

1. ตั้งค่า KPI สุขภาพรายบุคคล : เพื่อกระตุ้นให้พนักงานหันมาใส่ใจสุขภาพ

2. ให้ความรู้ดูแลสุขภาพ 3 อ. : อาทิ อาหาร อารมณ์ และออกกำลังกาย

3.จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ : เพื่อสร้างความคุ้นชินให้คนในองค์กร 

4.จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพต่อเนื่อง : เพื่อส่งเสริมการปรับพฤติกรรมด้วยตัวเอง

5.สนับสนุนผลักดันให้ยั่งยืน : ดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่กดดัน 

ผลลัพธ์ >>> ลดปัญหาภาวะน้ำหนักเกินได้ เกิดบุคคลต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น

 

 

ที่มา : งานชวนกันมา “เปลี่ยน” วันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาพร่างกาย
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : อื่น ๆ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.