ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

มือป่วยได้ ถ้าใช้มากเกิน

คุณกำลังมีอาการเหล่านี้หรือเปล่า มือขา ปวดมือ ข้อนิ้วเคล็ด นิ่วเหยียดไม่สุด จนนำไปสู่โรงทางมือ พบกับเคล็ดลับการดูแลและป้องกันโรคฮิตในหมู่วัยทำงานไปจนถึงวัยชรา

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : โรคภัยไข้เจ็บ
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.