ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

8 เทคนิคสูงวัย กินอาหารปลอดภัย

สุขภาพของผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นพิเศษ เพราะเป็นวัยที่การทำงานของอวัยวะต่างๆ เริ่มถดถอย สสส.จึงขอแนะนำและสนับสนุนให้บริโภคอาหารในแต่ละมื้อ โดยใช้หลัก 2:1:1 ผัก 2 ข้าว-แป้ง 1 ส่วน เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน 1 ส่วน  พร้อมเทคนิคเพิ่มเติมดังนี้เลยค่า

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : ผู้สูงอายุ
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.