ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

โปสเตอร์ตารางการตรวจเช็กพัฒนาการลูก

แต่ละช่วงวัย เด็ก ๆ ควรมีพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง? โปสเตอร์นี้จะช่วยให้คุณครูและผู้ปกครองสามารถตรวจเช็กพัฒนาการเด็ก  พร้อมเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมให้พวกเขามีพัฒนาการสมวัยได้จากโปสเตอร์นี้เลยค่า

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะครอบครัว
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.