ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

เรื่องเล่าที่นอนลูกโป่ง

 

จากแนวคิดที่ว่า “ทำอย่างไรให้ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สามารถขยับตัวได้โดยไม่เจ็บ" เพราะลูกโป่งสามารถรองรับนัาหนักตัวของผู้ปู้วยได้ขึ้นอยู่กับนั้าหนักของแต่ละคนไม่เท่ากัน

อุปกรณ์ในการทำที่นอนลูกโป่งสามารถหาอุปกรณ์ได้ง่ายๆและราคาประหยัดด้วย 

 

อุปกรณ์ สาหรับทำเตียงลูกโป่ง 1. ผ้าทำเป็นปลอกใสลูกโป่ง 2. ซิปสำหรับเย็บติดกับที่นอน  3. ลูกโป่งสาหรับยัดใส่ปอก  4. ยางรัด

 

 

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : ผู้สูงอายุ
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.