ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

Tips ง่ายๆ บำบัดผู้ติดบุหรี่ด้วยหลัก 5A/5R

สำหรับ อสม. หรืออาสาสมัครที่ต้องการหาเทคนิคดีๆ ในการช่วยบำบัดอาการติดบุหรี่ให้คนในชุมชน สสส.ขอแนะนำสื่อ Infographic ดีๆ ชิ้นนี้เลยค่า คลิก!!...

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : ยาสูบ
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.