ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่  “บ้านสำโรง”  ต.ท่าสว่าง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์

“บ้านสำโรง”  ต.ท่าสว่าง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์ เป็นชุมชนทำการเกษตร ซึ่งมีปัญหา การใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในการปลูกผักเป็นจำนวนมาก  และมีคนป่วยจากการใช้ยาฆ่าแมลง 6 ราย เสียชีวิตจากการใช้ยาฆ่าแมลง 3 ราย จากการใช้ยาฆ่าแมลงปริมาณสูงฉีดพ่นแปลงผักทุกวัน  อีกทั้งสังคมของหมู่บ้านในตอนนั้น ก็มีทั้งปัญหาดื่มเหล้าเมาทะเลาะกัน ปัญหาเยาวชน เด็กแว้น ยาเสพติด และปัญหาหมู่บ้านสกปรก เพราะขยะที่มากมาย ไร้การจัดการ

พีรวัศ คิดกล้า มองเห็นว่า บ้านเกิดของตนเองยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องพัฒนาและปรับปรุง ชายหนุ่มในวัย 30 ปี ในขณะนั้น จึงตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ผู้ใหญ่บ้าน และได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านที่อายุน้อยที่สุด พร้อมนํามาซึ่งการทํางานในรูปแบบใหม่ๆ ที่ นําพาความเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชน

ผู้ใหญ่พีรวัศมีวิธีการเปลี่ยนแปลง “บ้านสำโรง” จากหมู่บ้านที่มีปัญหามากมาย กลายไปสู่ หมู่บ้านที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นได้อย่างไร ศึกษาแนวทางดีๆ ได้ต่อที่นี่ค่า

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.