ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

10 สัปดาห์ สู่ชีวิตใหม่

คู่มือการเตรียมความพร้อมในการออกกำลังกายสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า เพื่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างรวมเทคนิคการออกกำลังกายต่างๆ รวมถึงการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาพร่างกาย
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.