ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

หนูติดจอ...พ่อแม่ช่วยได้

ข้อบ่งชี้จากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศยืนยันตรงกันว่า เด็กที่ใช้หน้าจอเกินคำแนะนำ มีความเสี่ยงด้านสุขภาพสูง ทั้งในเรื่องโรคอ้วน ปัญหาด้านสายตา พัฒนาการทางสมอง รวมถึงสูญเสียโอกาสในการใช้เวลาเพื่อทำกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ  ดังนั้นพ่อแม่ผุ้ปกครอง ควรทำอย่างไรไม่ให้น้องๆหนูๆ ติดจอมากเกินไป สสส.มีเทคนิคดีๆ มาแนะนำกันค่ะ

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะครอบครัว
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.